Back
BackToMain
PrevMode
Mode

תכנית לימודים

  • 1292 איש קראו את המאמר

מס' מפגש  + תאריך

נושאי הלימוד

תוצרים

הכנות לשיעור הבא

1.       

 9/2/11

 

 

15:30-18:45

-פתיחה ותיאום ציפיות של ההשתלמות.

-דגמים של שיעור מקוון בכיתה אינטראקטיבית

-הכרות עם הלוח האינטראקטיבי.

-התנסות עם כלי הלוח

 -הסבר על התקנת התוכנה

-היכרות עם אתר הקורס

תרגילי התנסות בשילוב הכלים הבסיסיים של הלוח

התקנת התכנה

 

סיום התרגילים שניתנו בכיתה

2.        

 17/2/11

 

 

15:30-18:45

-שימוש בכלי הלוח לצורך ייצוג והמחשה (מצגות, סרטונים, תמונות, מוסיקה).

-שימוש בכלי הלוח לארגון הידע בכיתה: עריכת טקסטים. מיון חשיפה הדרגתית. השוואה.

יצירת סוגי משוב אינטראקטיביים.

תרגילי התנסות הכנסת חומרים ועריכתם

יצירת מערך 1-  2 דפי  שיעור בתוכנת הלוח, בכלים שנלמדו עד כה,  תוך הדגשת הערך המוסף הפדגוגי.

הגשת העבודות במייל ובאתר עד 23/2/11

3.       

 24/2/11

 

 

 

15:30-18:45

הצגת מספר תוצרים ודיון.

שימוש בכלי הלוח על גבי מדיות קיימות.

הוספת קבצי מדיה וקישורים.

הכרות עם מאגרי תוכן רלוונטיים  באינטרנט.

במהלך הסדנה: שכלול התוצר הקיים

 

הורדת מערך שיעור ממאגר פרומיתיא'ן-פלאנט והתאמתו.

שינוי מערך שהורד מהפלנט ושליחתו לאתר  עד 2/3/11

 

 

4.       

 3/3/11

 

 

15:30-18:45

הצגת מספר תוצרים ודיון.

 

עבודה עם כלים מתקדמים ליצירת סוגי מצגות מגוונות על פי שיקולים פדגוגיים.

 

תבניות מוכנות לבנייה של מערכי שיעורים

בניית תבניות

במהלך הסדנא: יצירת מערך 2

 

יצירת תבנית

יצירת מערך  2 – שעור של 4 דפים על בסיס הכלים שלמדנו + הנמקה על הערך המוסף

 

שליחה לאתר עד 10/3/11

 

הבאת חומרים לבניית משימת הסיום

5.       

 11/3/11

 

 

13:00-16:15

הצגת מספר תוצרים ודיון.

 

כלים מתקדמים יותר לבניית מצגות

 

תכנון ופיתוח שיעורים במגוון תחומי דעת המשלבים שימוש בלוח האינטראקטיבי

במהלך הסדנא: התחלת עבודה על משימת הסיום

שלד למשימת הסיום

העלאת השלד לאתר עד 16/3/11

6.       

 17/3/11

 

15:30-18:45

הצגת שלד למשימת סיום ודיון וירטואלי  

 

שיפור המשימה

 

שיעור וירטואלי - דיון בשאלות על בניית משימת הסיום

העלאת תוצר מתקדם של משימת הסיום לאתר עד 30/3/11

7.       

 5/5/11

 

15:30-18:45

הצגת התוצרים וביקורת עמיתים

 

 

 

 

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לניהול תכנים ואתרי אינטרנט מבית אורט | תקנון אתר